Flipped Classroom – Brug af video i undervisningen

For cirka 4 år siden fik jeg lyst til at afprøve de muligheder der lå i internetvideoer og screencast, som er små undervisningsvideoer. Dette kunne eksempelvis være en gennemgang af de tre velfærdsmodeller eller eksempler på, hvordan man kan bruge Eastons model.

Jeg vil i denne artikel kort forklare om baggrunden for, hvorfor jeg begyndte at inddrage videoer og hvilke fordele og muligheder, der er ved at bruge dem. Dernæst vil jeg kort komme med en række gode praktiske råd om, hvordan du kommer i gang med at producere og inddrage videoer i undervisningen. Til sidst vil jeg diskutere det amerikanske koncept Flipped Classrooms rolle i en dansk undervisningstradition.