De studerendes udbytte af kollokvier og forelæsninger på faget jordbundsbiologi

Ét af de helt centrale spørgsmål, der ofte melder sig når man underviser, er i hvor høj grad ens indsats egentlig har den ønskede effekt. Fungerer undervisningen efter hensigten? Lærer de studerende det stof, der gennemgås? – eller gør man måske nogle gange mere skade end gavn?

I efterårssemestret 2003 deltog jeg i undervisningen på faget ”Jordbundsbiologi”, der er et såkaldt C-modul på biologistudiets 2.del (gammel ordning). Jeg besluttede at bruge mit adjunktpædagogiske projekt til at forsøge at lave en lidt mere dybtgående undersøgelse af, hvad de studerende har ud af undervisningen. Undervisningen i Jordbundsbiologi består af forelæsninger, kollokvier (artikeldiskussioner, hvor artikler fremlægges af de studerende), øvelser og en én-dags feltekskursion til Strødam-reservatet (se Appendiks 1, www.cnd.ku.dk/side22515.htm). De studerende har endvidere mulighed for at afslutte faget med et projektarbejde, som oftest indebærer praktisk eksperimentelt arbejde.